Hartelijk welkom op de officiële website van de Vlaamse Autosportfederatie.

In de volksmond wordt onze vereniging gewoonlijk VAS genoemd.

Onze leden zijn meestal licentiehouders maar ook bestuursleden en inrichters van wedstrijden.

Binnen het familiaal karakter van onze vereniging worden zij dikwijls als ‘Vassers’ aangesproken.

Wie zijn wij?

Onze federatie heeft een vzw-statuut en is als enig organisme erkend door Sport Vlaanderen om de meeste regionale autosportwedstrijden in alle Vlaamse provincies te coördineren en te controleren. Zij groepeert momenteel, als consortium van 5 provincies, meer dan … clubs en 2500 leden. Ieder weekend zijn ergens in Vlaanderen meer dan 100 à 200 vrijwilligers in de weer om de verschillende autosportwedstrijden in goede banen te leiden.

De voornaamste doelstelling van onze federatie is ervoor te zorgen dat de regionale autosport, uiteraard via delegatie van de RACB, op een wettige en gereglementeerde wijze kan beoefend worden. Dit gebeurt via instap- en doorstroomformules welke uiteindelijk in nationale en internationale wedstrijden kunnen uitmonden.

 

Vergaderlokaal

De federatie heeft haar vast vergaderlokaal in  De Graanmaat op de Grote Markt 24 in Sint Niklaas.

Alle data dienen vooraf besproken te worden met het secretariaat.

Actieterrein

Op jaarbasis superviseert onze federatie een 50-tal wedstrijden, doordacht verspreid over de vijf provincies tussen januari en december. De lente en de herfst vormen de drukste periode terwijl juli en augustus een minder druk karakter vertonen.

Onze federatie waakt erover dat er geen wedstrijden, weliswaar binnen dezelfde discipline, samenvallen op hetzelfde weekend.