Secretariaat

Het VAS secretariaat is een niet permanent secretariaat.

Het wordt gedaan door de secretaris Ignace Dumortier en

is zoals de andere beheersfuncties op vrijwillige bassis.

Indien u een vraag stelt aan het secratariaat zal Ignace trachten 

om hier zo snel mogelijk op te antwoorden of de vraag doorsturen

naar diegene waarvoor ze bedoeld is.

Verantwoordelijke

Ignace Dumortier
Hof van 't Henneken 49
8800 Roeselaere

05 122 92 00
0475 596 989
ignace.dumortier@vas.be
 

Diverse documenten en formulieren