Marathon

Feitelijk is dit een classic voor gevorderden.

De afstanden zijn langer en sportiever, de zoekopdrachten intenser en de aangewende systemen creatiever.

Ook de gemiddelde snelheid kan hoger liggen (max 49,9 /km/u) op de buitengebieden doch de wegcode dient te allen tijde gerespecteerd te worden.