Slalom

Autoslaloms hebben plaats op een afgesloten stuk van de openbare weg.

Hierop worden hindernissen geplaatst zodat er een kunstmatig traject ontstaat.

De wagens dienen dit traject zo snel mogelijk af te leggen zonder de uitgezette bakens te raken.

Gebeurt dit wel dan levert dit strafpunten op.

Sommige wagens welke deelnemen aan slalomwedstrijden zijn mechanische juweeltjes maar men kan ook best deelnemen met de wagen die je dagelijks naar je werk brengt.